MESLEKİ UZMANLIK UYGULAMALARI


Prof. Dr. H. Alper Tanrıverdi 1998 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve 2011 ylında Perinatoloji uzmanı olmuştur. Bu kapsamda esas olarak gebeliklerin bakımı, tanı-tedavi ve konsültasyonlarını yapmaktadır. Bu ana ilgi alanı dışında Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili tüm hastalıkların tanı-tedavisi, jinekolojik cerrahi işlemler, laparoskopik cerrahi konusunda da çalışmaktadır.


  Sorunlu Gebeliklerin Bakımı:

 • Gebelikte ultrasonografik anomali taraması
 • Renkli doppler sonografi
 • Üç boyutlu-dört boyutlu (3D-4D) sonografi
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Gebelik ve trombofililer
 • Annne adayı ile ilgili sorunlarda (Ör. İleri anne yaşı) gebelik bakımı
 • Çoğul gebeliklerde (İkiz-üçüz vb.) bakım
 • Tüp bebek gebeliklerinde bakım

  Gebelikte Her Türlü Tarama ve Tanı Testinin Uygulanması

 • Ense kalınlığı ölçümü (NT) ve erken fetal anatomik muayene
 • Birinci trimester tarama testleri (İkili test)
 • Ikinci trimester tarama testleri (Üçlü-Dörtlü test)
 • Fetal DNA testleri (NonInvazif Prenatal testler; NIPT)
 • Anne kanında fetal DNA bakılması
 • Ayrıntılı fetal sonografik görüntüleme
 • Fetal sakatlıkların sonografik tanısı
 • Fetal ekokardiyografi
 
PERİNATOLOJİ UZMANLIK BELGESİ