KONGRE KONUŞMALARI


Kongre ve Bilimsel Toplantılardaki Konuşmaları:

1. Infektionen in der Schwangerschaft. Perinatologiekurs. Türk-Alman Jinekoloji 9. Kongresi. 4 Mayıs 2011, Antalya

2. Uygulama Standartları. Adli Tıp Oturumu. XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İstanbul

3. Genetik ve Kadın Doğum Uzmanları İçin Obstetride Önemli Konular (Panelist). 9. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 1-5 Aralık 2010, İstanbul

4. Plasenta ve Kordon Ultrasonografisi. Temel Ultrasonografi Kursu – 27 Ekim 2010. 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, İstanbul

5. Fetal Enfeksiyonlarda Sonografik İpuçları (Amniotik sıvı bozuklukları ve fetal enfeksiyonlar oturumu). 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 28-31 Ekim 2010, İstanbul

6. Gebelik takibinde organizasyon ve eğitim. TAJEV “Sadece Benim İçin” 2. Sosyal Sorumluluk Projesi, 27 Mayıs 2010, Urfa

7. Gebelik takibinde organizasyon ve eğitim. TAJEV “Sadece Benim İçin” 3. Sosyal Sorumluluk Projesi, 28 Mayıs 2010, Birecik

8. Tekrarlayan Gebelik Kayıpları ve Trombofili. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kadın Doğum Günleri, 2-3 Nisan 2010, Malatya

9. Ultrasonografik biometri ve IUGR. Fetal Tıp Derneği Toplantısı “Kadın Hastalıkları Ve Doğum Pratiğinde Güncel Sorunlar”, 21 Şubat 2010, Aydın

10. Geç Tanı Alan Anomalilerde Yaklaşım. Ege Perinatoloji Derneği Toplantısı, 25 Ocak 2010, İzmir

11. Doppler USG’de gebelik komplikasyonları öngörülebilir mi? 7. Ulusal Jineokoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/Girne

12. Servikal yetmezlik: Tanı ve tedavisi. 7. Ulusal Jineokoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/Girne

13. İkinci trimester sonografiden ne anlıyoruz? VIII. Türk – Alman Jinekoloji Kongresi, 29 Nisan – 3 Mayıs 2009, Antalya

14. Pregestasyonel Diabete Gebelik Öncesi Yaklaşım. 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya

15. Pulmoner Hipoplazi Tanı ve Yönetimi. 6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Antalya

16. What is second trimester sonography? European Congress of Perinatal Medicine, 10-12 Eylül 2008, İstanbul

17. Fetal kalbin anatomik değerlendirmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kocaeli Şubesi Aylık Toplantısı, 29 Mayıs 2008, Kocaeli

18. Gebelikte Enfeksiyonlar. 6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi, 15-19 Mayıs 2008, Antalya

19. Preeklampsinin Maternal Komplikasyonları. 6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi, 15-19 Mayıs 2008, Antalya

20. Fetal kalbin anatomisi ve taramanın hedefleri. Fetal Kalbin Sonografik Değerlendirmesi: Temel Teorik Kurs. 4 Mayıs 2008, Bursa

21. İkinci trimester Konjenital Anomali Taramaları, 12 Mart 2008, Çanakkale

22. Second trimester sonographic screening. Ian Donald Advanced Ultrasound Course, 14-15 Aralık 2007, İstanbul

23. Sağlık bilimlerinde süreli yayınlarda nitelik yükseltilmesi: JTGGA Ödüllendirme Deneyimi. Türk Tıp Dizini Yıllık Toplantısı, 19 Ekim 2007, Ankara

24. Gebelikte ilaç kullanımı. 5. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 19 – 22 Nisan 2007, Ankara

25. IVF gebelikleri sonrası peri-neonatal prognoz. 31 Mart 2007, Balıkesir

26. Fetal Nörolojik Değerlendirme. TJOD Marmara Bölgesi Toplantısı, 17-18 Mart 2007, Bursa

27. Operasyon odasının düzenlenmesi. Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop. 12-15 Mart 2007, İzmir

28. Doppler Sonografi. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, 18 Şubat 2007, Bursa

29. First trimester sonography and fetal outcome. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Uydu Sempozyumu “Prediction of adverse fetal outcome”. 21 Eylül 2006, Berlin-Almanya

30. Yüksek riskli gebeliklerde egzersizin Doppler sonografik bulgulara etkisi. 5. Ulusal Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya

31. Endoskopi Yapılacak Hastanın Hazırlığı Enerji Modaliteleri Distansiyon Maddeleri. Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop. 10-12 Mart 2006, İzmir

32. Obstetrik Doppler Sonografi: Temel prensipler ve fizik temeller. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 16-19 Mart 2006, Erzurum

33. Moderne Trends der dopplersonographischen Umtersuchungsmethoden in der Geburtshilfe. 55. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynaekologie und Geburtshilfe. 15 Eylül 2004, Hamburg-Almanya

34. Üriner inkontinans ve pelvik prolapsusun epidemiyolojisi ve sosyal etkileri. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Toplantı Programı. 30 Nisan 2004, Zonguldak

35. Postoperatif Enfeksiyonlar ve Yönetimi. 4. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi. 20-25 Nisan 2004, Antalya

36. Üriner İnkontinans ve Pelvik Prolapsusun Epidemiyolojisi ve Sosyal Etkileri. 2. Ege Ürojinekoloji ve Rekonstrüktif Cerrahi Sempozyumu. 11- 12 Mart 2004, İzmir

37. Ultrasound Pelvimetry. Ian Donald Ultrasonography Course in Obstetrics and Gynecology. 5-7 Aralık 2003, Istanbul

38. Doğum İndüksiyonu. 9. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 26-30 Ekim 2003, Ankara

39. Üriner İnkontinans ve Pelvik Prolapsusun Epidemiyolojii Etiyoloji ve Risk Faktörleri. Ürojinekoloji & Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu. 27-28 Eylül 2003, Eskişehir

40. Oral Kontraseptiflerin Birbirlerine Avantajları-Dezavantajları. 5. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve 2. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. 16-20 Mayıs 2003, Antalya

41. Üriner Inkontinans ve Pelvik Prolapsusun Epidemiyolojii Etiyoloji ve Risk Faktörleri. Ürojinekoloji & Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu. 11-13 Nisan 2003, Düzce

42. Yeni kontraseptif yöntemler: İmplanon. Türk Hemşireler Haftası Zonguldak Şubesi Bilimsel Programı. 14 Mayıs 2003, Zonguldak

43. Erken Gebelikte Nukal Lezyonlar. Osmangazi Kadın Doğum Günleri, 16-18 Kasım 2002, Eskişehir

44. Kistik Higroma ve Assosiye Fetal Anomaliler. Perinatoloji Kursu. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi. 29 Mayıs 2001, Antalya

45. Doğum Monitörizasyonunda AR-GUS 2000 Sistemi. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi. 31 Mayıs 2001, Antalya

46. Artemis ve internet. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Üyeleri Toplantısı, 2 Haziran 2001, Antalya

47. Prenatal Tanı Konulan Santral Sinir Sistemi Anomalileri. 8. Yıllık Hacettepe Perinatoloji Grubu Toplantısı. 28-29 Ekim 1999, Hacettepe-Ankara

48. Sezaryen Operasyonlarında Ortaya Çıkan İntraoperatif Cerrahi Komplikasyonlar. 7. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 2-6 Mayıs 1999, Belek-Antalya

49. Preterm Eyleme Yaklaşım ve Prognoz. 7. Yıllık Hacettepe Perinatoloji Grubu Toplantısı. 29-30 Haziran 1998, Hacettepe-Ankara

 

Kongre ve Bilimsel Toplantılardaki Oturum Başkanlıkları:

1. Adli Tıp Oturumu. XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İstanbul

2. Fetal Tıp Derneği Bölgesel Toplantısı, 21 Şubat 2010, Aydın

3. European School Of Perinatal Medicine, 06-07 Aralık 2009, İstanbul

4. Ian Donald Advanced Ultrasound Course, 05-06 Aralık 2009, İstanbul

5. European School Of Perinatal Medicine, 03-04 Aralık 2009, İstanbul

6. Ovarian stimulation. VIII. Türk – Alman Jinekoloji Kongresi, 29 Nisan – 3 Mayıs 2009, Antalya

7. Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu, 29 Kasım 2008, İstanbul

8. Fetal Kalbin Sonografik Değerlendirmesi: Temel Teorik Kurs. 4 Mayıs 2008, Bursa

9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, 18 Şubat 2007, Bursa

10. Prediction of Adverse Perinatal Outcome. Turkish-German Gynecological Association (TGGA) Satellite symposium, 21 Ekim 2006, Berlin/Almanya

11. Komplike vakalarda ultrasonografi. 5. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 26–29 Ekim 2006, Antalya