KİTAPLARI


Yazılan Kitaplar:

1. Evaluation der Farbdopplersonographie als Überwachungsmethode bei Hochrisiko- schwangerschaften – Mögliche Reduktion der neurologischen Langzeitmorbidität. Editörler: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul (2004)

2. Pratik Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Editör: Fleischer A. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul (2004)

3. Farbdopplersonographie in der Geburtshile und Gynaekologie. Editörler: Schmidt W, Kurjak A. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul (2003)

 

Yazılan Kitap Bölümleri:

4.1 Ertan AK, Tanrıverdi HA. Doppler Sonography in Obstetrics. In: Ian Donald Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Editor: Chervenak FA, Kurjak A. Jaypee Brothers, New Delhi, Hindistan (2011-Baskıda)

4.2 Tanrıverdi HA. Pelvik Relaksasyon ve Obstetrik Endikasyonlarda Pesser Kullanımı. Editör: Güner H. Güneş Kitapevi, Ankara, Bölüm 31; pp. 279-286 (2009)

4.3 Tanrıverdi HA, Usal D. Doğum eylemi İndüksiyonu. Klinik Obstetrik ve Jinekoloji. Editör: Çiçek MN, Mungan MT. Güneş Kitapevi, İstanbul, Bölüm 18; pp. 197-208 (2007)

4.4 Tanrıverdi HA, Ertan AK, Schmidt W. Effect of exercise on fetoplacental Doppler flow. Textbook of Perinatal Medicine, Second Edition. Editor: Kurjak A. Informa Healthcare, London, İngiltere. Chapter 51: pp. 599-606 (2006)

4.5 Ertan AK, Tanrıverdi HA, Schmidt W. Uteroplacental and umbilical circulation: Physiological changes in pregnancy. Textbook Of Perinatal Medicine, Second Edition. Editor: Kurjak A. Informa Healthcare, London, İngiltere. Chapter 50: pp. 591-599 (2006)

4.6 Ertan AK, Tanrıverdi HA, Schmidt W. Doppler Sonography in High Risk Pregnancy. Textbook of Perinatal Medicine, Second Edition. Editor: Kurjak A. Informa Healthcare, London, İngiltere. Chapter 49: pp. 581-591 (2006)

4.7 Tanrıverdi HA, Çınar E, Sade H. Birinci trimester fetal anomali tarama testleri. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Editörler: Çiçek N, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A. Güneş Kitapevi, İstanbul, Bölüm 34: pp. 381-398 (2006)

4.8 Tanrıverdi HA, Çınar E. Birinci trimester tarama testleri. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Editörler: Çiçek N, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A. Güneş Kitapevi, İstanbul, Bölüm 22: pp. 247-265 (2004)

4.9 Ertan AK, Tanrıverdi HA, Schmidt W. Doppler Sonography in Obstetrics. In: Ian Donald Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Editor: Chervenak FA, Kurjak A. Jaypee Brothers, New Delhi, Hindistan. Chapter 32: pp. 395-421 (2003)

4.10 Tanrıverdi HA, Aktunc E. The Amnion, Placenta and umbilical cord. In: The Textbook of Ultrasound. Editor: G. Shukla. Jaypee Brothers, New Delhi, Hindistan (Baskıda)

 

Çeviri Kitap Bölümleri:

1. Arıkan İ, Tanriverdi HA. Operatif Vajinal Doğum. Çeviri Editörü: Şener T, Tanır HM. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 14; (2009)

2. Arıkan İ, Tanriverdi HA. Doppler Sonografinin Temel İlkeleri. Çeviri Editörü: Özden S. Güneş Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 40; (2008)

3. Vural M, Aktunç E, Tanriverdi HA. Enstrümantasyon ve Ultrasonografi Teknikleri. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 1; (2004)

4. Çınar E, Aktunç E, Tanriverdi HA. Normal Pelvik Anatomi. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 2; (2004)

5. Vural M, Aktunç E, Tanriverdi HA. Uterus Hastalıkları. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 3; (2004)

6. Sade H, Aktunç E, Tanriverdi HA. Endometrial Hastalıklar. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 4; (2004)

7. Usal D, Aktunç E, Tanriverdi HA. Pelvik Kitleler. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 5; (2004)

8. Demir AS, Aktunç E, Tanriverdi HA. Pelvik Ağrının Değerlendirilmesi. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 6; (2004)

9. Çınar E, Barut A, Tanriverdi HA. Çeşitli Jinekolojik Hastalıklar. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 7; (2004)

10. Akbulut V, Barut A, Tanriverdi HA. Erken Gebelik. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 8; (2004)

11. Özdemir O, Barut A, Tanriverdi HA. Gebelik: 2. ve 3. Trimester. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 9; (2004)

12. Özdemir O, Barut A, Tanriverdi HA. Gebelikte Maternal Hastalıklar. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 10; (2004)

13. Sade H, Barut A, Tanriverdi HA. Sonografide Yenilikler ve Gelişmeler. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 11; (2004)

14. Akbulut V, Barut A, Tanriverdi HA. Kadın Pelvisi Ultrasonografik İncelemesinde Standartlar: Amerikan Radyoloji Derneği Bildirgesi. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Ek 1; (2004)

15. Akbulut V, Barut A, Tanriverdi HA. Obstetrik Ultrasonografide Standartlar: Amerikan Radyoloji Derneği Bildirgesi. Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi. Çeviri Editörü: Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Ek 2; (2004)

16. Tanrıverdi HA. Renkli Doppler sonografi: Fizik ve Uygulama Tekniği ile İlgili Temeller. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 1: pp.2-29; (2003)

17. Tanrıverdi HA, Ertan AK. Doppler ve Renkli Doppler Sonografinin Güvenlik Unsurları. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 2: pp. 30-37; (2003)

18. Ertan AK, Tanrıverdi HA. Fertil ve infertil hastalarda uterusun kanlanması. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 3: pp. 38-43; (2003)

19. Tanrıverdi HA, Ertan AK. İnfertilitenin uterin nedenleri. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 4: pp. 44-52; (2003)

20. Ertan AK, Tanrıverdi HA. Perimenopozal dönemde uterin ve ovaryen perfüzyonda oluşan değişiklikler. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 5: pp. 53-59; (2003)

21. Tanrıverdi HA, Ertan AK. Asiste reprodüksiyonun renkli Doppler sonografi yardımıyla optimizasyonu. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 6: pp. 60-72; (2003)

22. Tanrıverdi HA, Ertan AK. Tubal pasajın pulsed ve renkli dupleks Doppler sonografisiyle araştırılması. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 7: pp. 73-80; (2003)

23. Tanrıverdi HA, Ertan AK. Corpus luteumun fonksiyon bozuklukları. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 8: pp. 81-87; (2003)

24. Ertan AK, Tanrıverdi HA. Reprodüktif tıpta Doppler sonografinin girişimsel kullanımı. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 9: pp. 88-101; (2003)

25. Ertan AK, Tanrıverdi HA. Follikülogenezden erken gebeliğe kadar Doppler sonografik incelemeler. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 10: pp. 102-108; (2003)

26. Tanrıverdi HA, Ertan AK. Doppler sonografi ile erken plasental gelişim embryonal kan dolaşımının değerlendirilmesi. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 11: pp. 109-116; (2003)

27. Tanrıverdi HA, Ertan AK. Ektopik gebelik tanısında renkli Dopplerin kullanımı. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 12: pp. 117-121; (2003)

28. Tanrıverdi HA, Ertan AK. Gebelik sırasında maternal damarlarda Doppler sonografik fizyoloji. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 13: pp. 122-130; (2003)

29. Tanrıverdi HA, Ertan AK. Erken gebelikte uterin arter renkli Doppler sonografisiyle preeklampsi ve uteroplasental yetmezliğinin taranması. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 14: pp. 131-136; (2003)

30. Tanrıverdi HA. Fetomaternal Doppler sonografi nomogramları. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 15: pp. 137-143; (2003)

31. Tanrıverdi HA. Venöz Doppler sonografi. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 16: pp. 144-157; (2003)

32. Tanrıverdi HA. Kordon dolanması ve Doppler sonografi. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 17: pp. 158-164; (2003)

33. . Ertan AK, Tanrıverdi HA. Kronik plasental yetmezlik. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 18: pp. 165-176; (2003)

34. Ertan AK, Tanrıverdi HA. Yüksek dereceli patolojik Doppler bulguları ve perinatal sonuçlar. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 19: pp. 177-187; (2003)

35. Ertan AK, Tanrıverdi HA. İntrapartal kardiyotokografik değişiklikler ve Doppler sonografi. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 21: pp. 194-210; (2003)

36. Tanrıverdi HA. Fetal ekokardiyografide renkli Doppler ultrasonografi. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 22: pp. 211-232; (2003)

37. Ertan AK, Tanrıverdi HA. Ekokardiyografiye renkli Doppler sonografinin tanısal katkısı. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 23: pp. 233-243; (2003)

38. Tanrıverdi HA. Umblikal arterlerde patolojik Doppler bulgularında plasentanın morfolojik ve morfometrik incelenmesi. Obstetri ve Jinekolojide Doppler Sonografi. Çeviri Editörleri: Ertan AK, Tanrıverdi HA. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Bölüm 25: pp. 263-268; (2003)