BİLİMSEL DERGİLERDE GÖREVLERİ


Ulusal Bilimsel Dergilerde Görevleri:

1. Journal of the Turkish-German Gynecological Association, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Editörü

2. Perinatoloji Dergisi: Türk Perinatoloji Derneği Bilimsel Yayın Organı, Danışma Kurulu Üyesi

3. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

4. Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

5. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Hakem

6. Dicle Tıp Dergisi, Hakem

7. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, Hakem

8. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi, Hakem

9. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Hakem

 

Uluslararası Bilimsel Dergilerdeki Görevleri

10. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Hakem

11. Archives of Gynecology and Obstetrics, Springer Verlag, Hakem

12. Archives of Medical Research, Hakem

13. Expert Review of Obstetrics and Gynecology, Future Drugs, Hakem

14. Maturitas, Hakem

15. Gynecologic and Obstetric Investigation, Hakem

16. Gynecologic Oncology, Hakem

17. Congenital anomalies, Hakem

18. The Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, Hakem