DİĞER BİLİMSEL ÇALIŞMALARI


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Alman Jinekoloji Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Perinatoloji Derneği
 • Fetal Tıp Derneği
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
 • Türkiye Menopoz Osteoporoz Derneği
 • Türkiye Üreme Sağlığı Derneği
 • Alman Perinatal Tıp Derneği (Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin)
 • Alman Obstetrik ve Jinekoloji Derneği (Deutsche Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynaekologie)

 

Bilimsel Dergilerde Görevleri:

 • Journal of the Turkish-German Gynecological Association: Türk-Alman Jinekoloji Derneği Bilimsel Yayın Organı, Yayın Editörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 • Perinatoloji Dergisi: Türk Perinatoloji Derneği Bilimsel Yayın Organı, Danışma Kurulu Üyesi
 • European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Hakem
 • Archives of Gynecolgy and Obstetrics, Springer Verlag, Hakem
 • Expert Review of Obstetrics and Gynecology, Future Drugs, Hakem
 • Gynecologic Oncology, Hakem
 • Archives of Obstetrics & Gynecology, Hakem

 

Yönetilen Uzmanlık Tezleri:

 • Özcan, O. “Ultrason pelvimetri: Transperineal ölçümün standart Radyolojik pelvimetri ile karşılaştırması”. Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.
 • Çınar Tanrıverdi, E. “Yüksek riskli gebeliklerde Doppler sonografik bulgularla plasental antioksidan parametrelerinin korelasyonu”. Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

 

Araştırma Projelerinde Yaptığı Görevler:

 • 14-20. gebelik haftası arasında prenatal invaziv tanısal test yapılan hastalarda fetal Ductus Venosus kan akımının prognostik değeri. Karaelmas Üniversitesi Projesi, Proje Yöneticisi, Proje No: ZKÜ 05-00-2002.