KORYONİK VİLLUS BİYOPSİSİ (CVS) NEDİR?


Koryonik villus biyopsisi (kısaca CVS) anne ile bebek arasında madde alış verişini sağlayan plasentadan (Halk arasında bebeğin “Eş”i) devamlı ultrasonografik kontrol altında iğne biopsisi (doku parçasının) alınmasıdır. Bir yerde Amniosentezin erken gebelik haftalarında alternatifi olarak kabul edilmektedir.

 

CVS Ne Zaman Yapılır?

CVS ideal olarak gebeliğin 10 – 13. haftaları arasında yapılır.

 

CVS Nasıl Yapılır?

Günümüzde daha çok karından (abdominal) CVS işlemi uygulanmaktadır. Daha nadiren vajinal CVS işlemi de yapılabilmekte, ancak komplikasyon (Vajinal kanama, düşük olması vb) olasılığının daha fazla olması nedeniyle günümüzde neredeyse terk edilmiş bir alternatif yol olarak kabul edilmektedir.

Amnisenteze benzer şekilde karın bölgesinde gereken antiseptik (dezenfekte edici) temizlik sonrası devamlı ultrasonografik kontrol altında plasentaya ulaşılır ve hafif vakum uygulanarak buradan küçük bir doku örneği alınır. Bu işlemde herhangi bir lokal veya genel anestezik (ağrı giderici) maddeye ihtiyaç duyulmaz.

 

CVS Riskli Midir?

  1. Amniosenteze benzer şekilde, deneyimli ellerde CVS işlemi sonrasında da 1/1000 (binde bir) oranında gebelik kaybı olasılığı bulunmaktadır.
  2. 10. gebelik haftasından önceki CVS işlemlerinde daha yüksek komplikasyon (Gebelik kaybı, vajinal kanama, fetal el-ayaklarda anomali gelişmesi vb) olasılığı arttığından 10. gebelik haftasından itibaren yapılmaktadır.
  3. İşlem sonrası az miktar lekelenme olması çok korkulmayan bir durumdur.

 

CVS’in Avantajı Nedir?

Avantajı sonuçlarının, Amniosenteze oranla, gebeliğin erken döneminde (ortalama 15. haftada) elde edilebilmesidir. Genetik inceleme sonucunda bozukluk saptanırsa gebelik takip/tedavi sürecini planlamak için daha erken bazı önemli kararların verilmesi mümkün olmaktadır.

Dezavantajı; amniyosenteze göre kanama ve karında kramp gibi bazı komplikasyonların görülme oranının daha yüksek olmasıdır. Ayrıca, plasentanın yapısı nedeniyle mozaik/yalancı pozitiflik riski daha yüksektir.

 

CVS Sonuçları Ne Kadar Sürede Belli Olur?

Amniosentezle aynı incelemelerin yapılması nedeniyle genetik testlerin sonuçlanma süresi de aynıdır. Bak. Amniosentez.

 

CVS Kimlerde tercih edilir?

Teknik olarak Amniosentezle aynı sebeplerle yapılması haricinde, esas fark CVS’in daha erken gebelik haftalarında uygulanması ve sonuçlarının da daha erken dönemde aileyle paylaşılabilmesidir.

Özellile erken gebelik haftalarında saptanmış fetal sonografik anormallikler veya İkili test/fetal DNA testinde pozitif sonuçlar elde edilmesi durumunda Amniosentezin yapılabileceği haftayı beklemek yerine sonuca daha hızlı ulaşabilmek amacıyla yapılması önerilmektedir.