KISA ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. H. ALPER TANRIVERDİ

1970 yılında Ankara’da doğan H. Alper Tanrıverdi, 1987 yılında Ankara Çankaya Lisesi’ni bitirdikten sonra aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı. 1993  yılında mezun olduktan sonra  Ankara Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Klinik Şefi Dr. Erol Alpay ve Sef Yardımcısı Dr. Bedri Turhanoglu denetiminde uzmanlık çalışmalarına başlamıştır. 1994 yılında Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi’nde Doç. Dr. Ali Haberal’ın Başhekimliği sırasında Doç. Dr. İsmail Dölen, Doç. Dr. Ömer Kandemir, Doç. Dr. Serdar Dilbaz ve Doç. Dr. Berna Dilbaz denetiminde uzmanlık eğitimine devam eden Dr. Tanrıverdi, 1998 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur.

Ihtisas aldığı hastanede uzman olarak 2 yıl çalıştıktan sonra 2000 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent kadrosunda göreve başlamıştır. Yine aynı dönemde bir senelik görevlendirme ile Almanya’da Saarland Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde çalışmıştır. Çalıştığı bu sürede ultrasonografik fetal görüntüleme konusunda dünyadaki ilk uygulayıcılardan olan Prof. Dr. Dr. h.mult. O. Werner Schmidt yanında çalışma fırsatı bulmuştur. Prof. Schmidt henüz daha ultrasonografi klinik uygulamaya yeni girdigi dönemde (1982) bir fetal baş anomalisinin (Anensefali) sonografik tanısını koyarak tüm dünyaya adını duyurmuş bir bilim adamıdır. Aynı Klinikte çalışan Şef Yardımcısı Doç. Dr. Kubilay Ertan’ın ve Dr. Hans-Joachim Hendrik’in de yardımları ile yüksek riskli gebelikler konusunda ileri eğitim alma ve bilimsel çalışmalara yapma fırsatı bulan Dr. Tanrıverdi 2001 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne dönerek akademik çalışmalarını burada sürdürmüştür. 2005 yılında Üniversite Doçentliği ünvanını almaya hak kazanan Dr. Tanrıverdi 2006-2009 yılları arasında Acıbadem Bursa Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Yüksek Riskli Gebelikler Bölüm Sorumlusu olarak çalışmıştır. Dr. Tanrıverdi Ekim 2009 itibarı ile Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başlamış ve 2011 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir.

Almanya’yla olan bağlantılarını halen aktif olarak sürdürmekte olan Dr. Tanrıverdi, Almanya’da da Prof. Dr. H. Taylan Öney (Bremen, 1947-2016) ve Doç. Dr. Kubilay Ertan (Homburg/Saar) önderliğinde 1993 yılında kurulan Türk Alman Jinekoloji Derneği’nin ve 2007 yılında kurulan Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) üyesi olarak görev yapmaktadır. Derneğin bilimsel yayın organı olarak 2000 yılından beri düzenli olarak yayımlanan “Journal of the Turkish-German Gynecological Association” dergisinin kurucularından olan  Dr. Tanrıverdi birçok başka ulusal ve uluslararası derginin de danışma kurulu üyeliğini yürütmektedir.

Uluslararası endeksler tarafından taranan 50’nin üzerinde yayınlanmış makalesi, 50’ye yakın kongrelerde sunulmuş bildirisi bulunan Dr. Tanrıverdi Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı, Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Fetal Tıp Derneği, Türkiye Üreme Sağlığı Derneği, Alman Jinekoloji Obstetrik Derneği, Alman Perinatoloji Derneği’nin de üyesidir. Sorunlu gebeliklerin tanı-tedavi ve bakımları ile ilgili olarak Türkiye’de söz sahibi ana dernek olan Türk Perinatoloji Derneği‘nde aktif görev alan Dr. Tanrıverdi iyi derecede Almanca ve Ingilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Tanrıverdi evli ve epidural anestezi ile normal doğumunu kendisinin yaptırdığı iki çocuk babasıdır. 22/1/19

MESLEKİ UZMANLIK UYGULAMALARI

  Sorunlu Gebeliklerin Bakımı:

 • Gebelikte ultrasonografik anomali taraması
 • Renkli doppler sonografi
 • Üç boyutlu-dört boyutlu (3D-4D) sonografi
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Gebelik ve trombofililer
 • Annne adayı ile ilgili sorunlarda (Ör. İleri anne yaşı) gebelik bakımı
 • Çoğul gebeliklerde (İkiz-üçüz vb.) bakım
 • Tüp bebek gebeliklerinde bakım

  Gebelikte Her Türlü Tarama ve Tanı Testinin Uygulanması

 • Ense kalınlığı ölçümü (NT) ve erken fetal anatomik muayene
 • Birinci trimester tarama testleri (İkili test)
 • Ikinci trimester tarama testleri (Üçlü-Dörtlü test)
 • Fetal DNA testleri (NonInvazif Prenatal testler; NIPT)
 • Anne kanında fetal DNA bakılması
 • Ayrıntılı fetal sonografik görüntüleme
 • Fetal sakatlıkların sonografik tanısı
 • Fetal ekokardiyografi